Slovník pojmů

3 4 A B C D G I L M N O P R S T

3PDT

Tři přepínací kontakty, Jedná se o zkratku slov Three Pole, Double Throw (3PDT) neboli tři přepínací kontakty. Tento přepínač slouží pro přepínání signálu nebo napájení mezi dvěma póly. Další typy přepínačů (spínačů) Zkratka Značka Český…

3PST

Tři spínací kontakty, Jedná se o zkratku slov Three Pole, Single Throw (3PST) neboli tři spínací kontakty. Tento spínač slouží pro sepnutí signálu nebo napájení mezi vstupem a výstupem. Další typy spínačů (přepínačů) Zkratka Značka Český…

4PDT

Čtyři přepínací kontakty, Jedná se o zkratku slov Four Pole, Double Throw (4PDT) neboli čtyři přepínací kontakty. Tento přepínač slouží pro přepínání signálu nebo napájení mezi dvěma póly. Další typy přepínačů…

ABS

Materiál ABS, což je zkratka pro Akrylonitril Butadien Styren, je vysoce oblíbený termoplast používaný v mnoha aplikacích, včetně výroby krabiček a pouzder pro elektronická zařízení. V souvislosti s krabičkami a pouzdry pro elektroniku, materiál ABS…

AC/DC

Zkratka "AC/DC" označuje zařízení nebo systémy, které mohou pracovat s oběma typy elektrického proudu: střídavým (AC) a stejnosměrným (DC). Zkratka "AC" znamená "Alternating Current" (střídavý proud), zatímco "DC" znamená "Direct Current"…

AGM

Zkratka AGM znamená "Absorbent Glass Mat". Tento termín se používá v souvislosti s bateriemi, konkrétně s olověnými akumulátory. AGM baterie jsou typ olověných akumulátorů, kde je elektrolyt (obvykle kyselina sírová) absorbován skleněnou matou (tenký…

BCD

BCD neboli "Binary-Coded Decimal", což v češtině znamená "Desítkové Číslo Kódované Binárně". Tato zkratka označuje metodu, jak reprezentovat desítková čísla pomocí binárního kódu. V běžném binárním systému můžeme reprezentovat čísla pomocí mocnin…

CCA

Zkratka CCA neboli Copper-Clad Aluminum je druh jádra vodiče, u kterého se využívá sloučeniny mědi a hliníku pro přenos signálů. Vodič má jádro z hliníku (Aluminum) obalené tenkou vrstvou mědi (Copper-Clad), což mu dodává vlastnosti podobné…

CMOS

Zkratka CMOS (vyslovováno "sí-mos") znamená Complementary Metal-Oxide-Semiconductor. Abychom to vysvětlili jednoduše, CMOS je technologie, která se používá pro výrobu čipů a obvodů v elektronických zařízeních jako jsou počítače,…

DPDT

Dva přepínací kontakty, Jedná se o zkratku slov Double Pole, Double Throw (DPDT) neboli dva přepínací kontakty. Tento přepínač slouží pro přepínání signálu nebo napájení mezi dvěma póly. Další typy přepínačů…

DPS

Zkratka DPS znamená "Deska Plošných Spojů". DPS je český ekvivalent anglického termínu PCB (Printed Circuit Board). Jde o desku, která slouží jako základna pro upevnění a propojení elektronických součástek. DPS je obvykle vyrobená z izolačního…

DPST

Dva spínací kontakty, Jedná se o zkratku slov Double Pole, Single Throw (DPST) neboli dva spínací kontakty. Tento spínač slouží pro sepnutí signálu nebo napájení mezi vstupem a výstupem. Další typy spínačů…

GND

GND je zkratka pro slovo "Ground", což v češtině znamená "zem" nebo "uzemnění". V elektrotechnice a elektronice se termín "GND" používá k označení společného referenčního bodu elektrických obvodů, ke kterému jsou připojeny všechny ostatní části…

IEC

International Electrotechnical Commission, neboli česky Mezinárodní elektrotechnická komise, je světová organizace založená roku 1906, která vypracovává a publikuje mezinárodní normy pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné…

ISO

Zkratka ISO má několik významů, ale nejčastěji se používá jako označení pro Mezinárodní Organizaci pro Normalizaci (anglicky International Organization for Standardization). Tato organizace, založená v roce 1947, je nezávislý, nevládní mezinárodní…

LED

Zkratka LED znamená "Light Emitting Diode" (v češtině "Světelná Emitující Dioda" nebo jednoduše "Světelná Dioda"). LED je typ polovodičového prvku, který vydává světlo, když jím protéká elektrický proud. Tento jev se nazývá elektroluminiscence. LED…

MLCC

Označení MLCC je zkratka slov "Multi-Layer Ceramic Capacitors", což česky označuje vícevrstvý keramický kondenzátor.

MPPT

Zkratka MPPT označuje "Maximum Power Point Tracking" (sledování bodu maximálního výkonu). MPPT je technologie používaná v solárních elektrárnách a solárních regulátorech (často nazývaných také solární řadiče) k optimalizaci výkonu solárního panelu…

Ni-MH

Pojem Ni-MH znamená Nikl-Metalhydrid a odkazuje na typ dobíjecích baterií. Ni-MH baterie jsou složeny z pozitivní elektrody, která obsahuje nikl-hydroxid (NiOOH), a negativní elektrody, která obsahuje kovový hydrid. Ni-MH baterie mají několik výhod…

NPN

Zkratka "NPN" označuje jeden z dvou základních typů bipolárních tranzistorů, který se nazývá NPN tranzistor. Zkratka "NPN" odkazuje na uspořádání vrstev polovodičového materiálu, ze kterých je tranzistor vyroben. Konkrétně NPN znamená, že tranzistor…

OFC

Bezkyslíkatá měď (OFC - Oxygen Free Copper), přesněji řečeno měď s výrazně sníženým obsahem kyslíkových molekul. Vodiče s typem jádra OFC bývají většinou zbaveny i ostatních příměsí.

PCB

Zkratka PCB znamená "Printed Circuit Board" (v češtině "Deska Plošných Spoju" nebo zkráceně DPS). PCB je deska, obvykle vyrobená z izolačního materiálu, jako je sklolaminát nebo epoxidová pryskyřice, pokrytá tenkými vrstvami vodivého materiálu,…

PNP

Zkratka "PNP" označuje jeden z dvou základních typů bipolárních tranzistorů, a to konkrétně PNP tranzistor. Název "PNP" odkazuje na uspořádání vrstev polovodičového materiálu, ze kterých je tranzistor vyroben. U PNP tranzistoru jsou dvě vrstvy P-typu…

PVC

Zkratka PVC znamená "Polyvinyl Chloride" (v češtině "Polyvinylchlorid"). PVC je druh plastu, který je široce používán v mnoha odvětvích průmyslu a v každodenním životě. Je to třetí nejvíce vyráběný syntetický polymer na světě po polyethylenu a…

PWM

PWM neboli "Pulse Width Modulation" znamená v češtině "Pulzně Šířková Modulace". Jedná se o techniku, která se používá pro ovládání výstupního výkonu elektronických zařízení, jako například pro regulaci jasu LED diod nebo pro řízení rychlosti…

Nahoru