Rozdíl mezi rozběhovým a běhovým kondenzátorem

Jednofázové elektromotory se často používají v aplikacích, kde není k dispozici třífázové napájení. Tyto motory využívají motorové kondenzátory k vytvoření fázového posunu, který je potřebný k zahájení otáčení rotoru. V tomto článku se zaměříme na dva základní typy kondenzátorů používaných v jednofázových motorech - rozběhový kondenzátor a běhový kondenzátor, a vysvětlíme, jak se liší a proč jsou oba důležité.

Motorový kondenzátor

Motorový kondenzátor je termín, který může být použit k označení buď rozběhového kondenzátoru, běhového kondenzátoru, případně speciálního kondenzátoru, který kombinuje obě funkce v jednom pouzdře. Pokud navštívíte naší nabídku motorových kondenzátorů, zjistíte, že u většiny nabízeních kondenzátorů používáme označení "Kondenzátor rozběhový". Důvod je prostý, motorové kondenzátory se nejčastěji používají v zapojení pro rozběh elektromotoru, proto pro zjednodušení mají takový název. Samozřejmě to neznamená, že by naše rozběhové kondenzátory nemohly být zapojeny jako běhový kondenzátor, nutné je pouze zvolit pro tento případ vhodnou kapacitu. 

Rozběhový kondenzátor

Rozběhový kondenzátor, někdy označovaný také jako startovací kondenzátor, je navržen tak, aby vytvořil větší fázový posun, nezbytný pro rozběh motoru. Je vyroben z materiálů, které umožňují vysokou kapacitu v malém objemu, a je schopen odolat vysokým proudům po krátkou dobu. Rozběhový kondenzátor je zapojen do obvodu jen krátce, obvykle prostřednictvím odstředivého spínače nebo elektronického relé, které ho odpojí, jakmile motor dosáhne určité rychlosti. Hodnota kapacity rozběhového kondenzátoru může být klidně i třikrát vyšší, než hodnota kapacity běhového kondenzátoru.

Běhový kondenzátor

Na druhé straně, běhový kondenzátor, někdy označovaný jako provozní kondenzátor, je určen k tomu, aby zůstal zapojen v obvodu po celou dobu běhu motoru. Jeho úlohou je vytvořit fázový posun, který zvyšuje účinnost motoru a zlepšuje jeho chod. Běhový kondenzátor má obvykle menší kapacitu než rozběhový kondenzátor a je vyroben z materiálů odolných vůči dlouhodobému zatížení. S běhovými kondenzátory se můžeme nejčastěji setkat u malých jednofázových motorů, které mají nízký výkon, tudíž nepotřebují vysokou kapacitu pro svůj rozběh. Běhový kondenzátor je u takových motorů jakýmsi kompromisem mezi vysokou kapacitou rozběhového kondenzátoru a nízkou kapacitkou standardního běhového kondenzátoru. Příkladem uplatnění takových motorů je kalové čerpadlo, bazénová filtrace, ventilátor, oběhové čerpadlo, aj.

Dvouběhový kondenzátor

Motorový kondenzátor se též používá k označení kombinovaného kondenzátoru, který má dvě oddělené kapacity v jednom pouzdře. Tento typ kondenzátoru se nazývá dvouběhový kondenzátor (dual run). Dvouběhový kondenzátor je zapojen tak, že jedna část kondenzátoru (s větší kapacitou) funguje jako rozběhový kondenzátor, zatímco druhá část (s menší kapacitou) funguje jako běhový kondenzátor. Použití dvouběhového kondenzátoru může být úsporné z hlediska prostoru a nákladů ve srovnání s použitím dvou samostatných kondenzátorů. Dvouběhové kondenzátory se většinou vyrábějí na zakázku pro daný elektromotor, proto je problematické je v případě poškození sehnat. 

Závěr

Rozběhové a běhové kondenzátory jsou zcela klíčové komponenty pro provoz jednofázových elektromotorů. Rozběhový kondenzátor poskytuje potřebný fázový posun pro start motoru, zatímco běhový kondenzátor zajišťuje efektivní chod motoru po jeho rozběhnutí. Je důležité vybrat správný typ a hodnotu kondenzátoru pro konkrétní aplikaci, aby byla zajištěna optimální funkčnost a účinnost jednofázového motoru. Jak již bylo nastíněno výše, zakoupený motorový kondenzátor lze používat jako běhový nebo jako rozběhový, liší se pouze kapacita a způsob zapojení. Kapacitu běhového a rozběhového kondenzátoru stanovuje výrobce motoru.