CMOS

Zkratka CMOS (vyslovováno "sí-mos") znamená Complementary Metal-Oxide-Semiconductor. Abychom to vysvětlili jednoduše, CMOS je technologie, která se používá pro výrobu čipů a obvodů v elektronických zařízeních jako jsou počítače, mobilní telefony, kamery a mnoho dalších zařízení.

Nyní si to rozebereme kousek po kousku:
  • Complementary (Doplňkový): Tento termín znamená, že technologie používá dva typy tranzistorů, které spolu pracují. Tranzistor je miniaturní spínač, který ovládá průtok elektrického proudu.
  • Metal-Oxide (Kov-Oxid): Tento termín odkazuje na materiály, které se používají k vytvoření těchto tranzistorů. Konkrétně se používá kombinace kovů a oxidů (například oxid křemičitý).
  • Semiconductor (Polovodič): Polovodič je materiál, který má vlastnosti mezi vodičem (materiálem, který dobře vede elektrický proud, jako je kov) a nevodičem (materiálem, který nevede elektrický proud, jako je plast).

CMOS technologie je oblíbená, protože je velmi efektivní z hlediska spotřeby energie. To znamená, že čipy vyrobené touto technologií mohou fungovat s velmi malým množstvím elektrické energie. To je důvod, proč se často používá v přenosných zařízeních, kde je důležitá dlouhá životnost baterie.

Příkladem použití CMOS technologie je také CMOS senzor, což je typ snímače používaný v digitálních fotoaparátech a kamerách k zachycení obrazu. Díky nízké spotřebě energie a schopnosti rychle zpracovávat informace, CMOS senzory jsou nyní běžné v mnoha zařízeních.