AGM

Zkratka AGM znamená "Absorbent Glass Mat". Tento termín se používá v souvislosti s bateriemi, konkrétně s olověnými akumulátory. AGM baterie jsou typ olověných akumulátorů, kde je elektrolyt (obvykle kyselina sírová) absorbován skleněnou matou (tenký materiál, který je často vyroben z vláken) mezi olověnými deskami. Tímto způsobem je elektrolyt udržován v těsné blízkosti olověných desek a umožňuje chemické reakce, které jsou potřebné pro ukládání a uvolňování elektrické energie. Tento typ baterie patří do kategorie VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) baterií, což znamená, že jsou vybaveny ventily pro uvolnění přetlaku za určitých podmínek.

AGM baterie mají několik výhod oproti tradičním tekutým olověným akumulátorům:
  1. Nízká údržba: Díky tomu, že elektrolyt je absorbován skleněnou matou, nevyžadují AGM baterie doplňování tekutin a jsou prakticky bezúdržbové.

  2. Vysoká spolehlivost a odolnost: AGM baterie jsou odolné vůči vibracím a mají nižší riziko úniku elektrolytu.

  3. Vyšší výkon: Tyto baterie mohou nabízet vyšší proudové zatížení a rychlejší nabíjení oproti tradičním olověným akumulátorům.

  4. Menší samovybíjení: AGM baterie mají obvykle nižší míru samovybíjení než konvenční olověné akumulátory.

AGM baterie se často používají v aplikacích, kde je vyžadována spolehlivost a vysoký výkon, jako jsou nepřetržité záložní zdroje energie (UPS), rekreační vozidla, lodě, solární energetické systémy a startovací baterie pro automobily.