PCB

Zkratka PCB znamená "Printed Circuit Board" (v češtině "Deska Plošných Spoju" nebo zkráceně DPS). PCB je deska, obvykle vyrobená z izolačního materiálu, jako je sklolaminát nebo epoxidová pryskyřice, pokrytá tenkými vrstvami vodivého materiálu, obvykle mědi. Na této desce jsou umístěny a mechanicky upevněny elektronické součástky, a jsou také na ní vytištěny vodivé cesty, které propojují tyto součástky a vytvářejí elektrické obvody.

PCB umožňuje kompaktní uspořádání součástek a jejich propojení bez nutnosti použití samostatných drátů. To nejenže snižuje fyzickou velikost zařízení, ale také zvyšuje spolehlivost, protože je méně fyzických spojení, která by mohla selhat.

Existují různé typy PCB, včetně:
  • Jednovrstvé PCB: Mají vodivé cesty na jedné straně desky.
  • Dvouvrstvé PCB: Mají vodivé cesty na obou stranách desky.
  • Vícevrstvé PCB: Složené z více vrstev vodivých cest, což umožňuje vysoce komplexní propojení v kompaktním formátu.

PCB se používají ve většině elektronických zařízení od jednoduchých, jako jsou hudební přehrávače, až po složité, jako jsou počítače a satelity.