Ni-MH

Pojem Ni-MH znamená Nikl-Metalhydrid a odkazuje na typ dobíjecích baterií. Ni-MH baterie jsou složeny z pozitivní elektrody, která obsahuje nikl-hydroxid (NiOOH), a negativní elektrody, která obsahuje kovový hydrid.

Ni-MH baterie mají několik výhod oproti starším nikl-kadmiovým (Ni-Cd) bateriím:
  1. Vyšší kapacita: Ni-MH baterie obvykle nabízejí vyšší kapacitu energie (měřeno v miliampérhodinách, mAh) než Ni-Cd baterie stejné velikosti. To znamená, že mohou dodávat energii po delší dobu na jedno nabití.

  2. Menší efekt paměti: Ni-Cd baterie trpí takzvaným "efektem paměti", což znamená, že jejich kapacita klesá, pokud nejsou pravidelně vybité a znovu nabité. Ni-MH baterie jsou méně náchylné k tomuto jevu, což usnadňuje jejich užití a údržbu.

  3. Lepší pro životní prostředí: Ni-Cd baterie obsahují kadmium, což je toxický prvek a může být škodlivý pro životní prostředí. Ni-MH baterie jsou považovány za ekologičtější alternativu, protože neobsahují kadmium.

Na druhou stranu, Ni-MH baterie mají tendenci mít vyšší míru samovybíjení než Ni-Cd baterie, což znamená, že postupně ztrácejí nabití, i když nejsou používány.

Ni-MH baterie se běžně používají v mnoha typech elektronických zařízení, včetně digitálních fotoaparátů, hraček, dálkových ovladačů a některých hybridních automobilů.