LED

Zkratka LED znamená "Light Emitting Diode" (v češtině "Světelná Emitující Dioda" nebo jednoduše "Světelná Dioda"). LED je typ polovodičového prvku, který vydává světlo, když jím protéká elektrický proud. Tento jev se nazývá elektroluminiscence.

LED se používají ve široké škále aplikací díky svým výhodám oproti tradičním zdrojům světla, jako jsou žárovky. Mezi hlavní výhody patří nižší spotřeba energie, delší životnost, menší rozměry, rychlejší zapínání a vyšší odolnost vůči otřesům.

Dnes jsou LED běžně používány v osvětlení (např. LED žárovky), displejích (např. v televizorech a monitorech), signalizačních zařízeních, jako jsou semafory, a také jako indikátory stavu v různých elektronických zařízeních. Kromě běžných bílých a barevných LED existují také infračervené LED používané například v dálkových ovladačích a ultrafialové LED používané v lékařských a průmyslových aplikacích.