AWG

AWG je zkratka pro "American Wire Gauge", což je systém měření používaný v Severní Americe pro určení průměru vodičů, zejména těch, které se používají v elektrotechnice.

Jednotka AWG je založena na logaritmické stupnici, což znamená, že každý krok v AWG odpovídá dvojnásobnému nebo polovičnímu průřezu vodiče v porovnání s předchozím nebo následujícím krokem. Zajímavým rysem AWG je, že čím je číslo AWG menší, tím je průměr vodiče větší. Například vodič s hodnotou 0 AWG bude mít větší průměr než vodič s hodnotou 10 AWG.

Převodní tabulka do metrické soustavy

Převedení hodnot AWG na metrický systém může být někdy matoucí, protože se nejedná o přímý lineární vztah.
Níže je převodní tabulka několika hodnot AWG do metrického systému:

AWG Průměr (mm) Průřez (mm²)
0 8,2515 53,4751
1 7,3481 42,4077
2 6,5437 33,6308
3 5,8273 26,6705
4 5,1894 21,1506
5 4,6213 16,7732
6 4,1154 13,3018
7 3,6649 10,5488
8 3,2636 8,3656
9 2,9064 6,6342
10 2,5882 5,2612
11 2,3048 4,1723
12 2,0525 3,3088
13 1,8278 2,6240
14 1,6277 2,0809
15 1,4495 1,6502
16 1,2908 1,3087
17 1,1495 1,0378
18 1,0237 0,8230
19 0,9116 0,6527
20 0,8118 0,5176
21 0,7229 0,4105
22 0,6438 0,3255
23 0,5733 0,2582
24 0,5106 0,2047
25 0,4547 0,1624
26 0,4049 0,1288
27 0,3606 0,1021
28 0,3211 0,0810
29 0,2859 0,0642
30 0,2546 0,0509


Pozor, tato tabulka je pouze orientační a pro specifické aplikace je vždy vhodné konzultovat technickou dokumentaci nebo specialisty v oboru.

Je také důležité si uvědomit, že přestože AWG je široce rozšířený v Severní Americe, v mnoha dalších částech světa se preferuje metrický systém pro určení průřezu vodičů.

Při práci s mezinárodními standardy je tedy důležité znát oba systémy a být schopen je převést. Při převodech je třeba mít na paměti, že hodnoty ve výše uvedené tabulce jsou zaokrouhleny a může existovat malá variabilita v závislosti na konkrétním zdroji nebo výrobci. Pokud potřebujete provádět přesné výpočty nebo plánování, je vždy dobré používat přesně specifikovaná data pro konkrétní vodič či aplikaci.

Výpočetní vzorec

Průměr vodiče (v milimetrech) podle AWG je dán vztahem:
d = 0,127 × 92(36-n)/39, kde d je průměr vodiče v milimetrech a n je číslo AWG.

Pro získání průřezu v mm² použijeme vztah pro výpočet plochy kruhu:
A = π × (d/2)2, kde A je průřez v mm² a d je průměr vodiče.