MPPT

Zkratka MPPT označuje "Maximum Power Point Tracking" (sledování bodu maximálního výkonu). MPPT je technologie používaná v solárních elektrárnách a solárních regulátorech (často nazývaných také solární řadiče) k optimalizaci výkonu solárního panelu nebo solárního pole.

Princip MPPT spočívá v tom, že solární panely mají bod, kdy dosahují maximálního výkonu a tento bod se může měnit v závislosti na různých faktorech, jako je intenzita slunečního záření, teplota a zátěž. MPPT systém neustále monitoruje vstupní napětí a proud, a přizpůsobuje je tak, aby byl dosažen maximální výstupní výkon z panelů. To znamená, že pokud nejsou podmínky pro solární panely úplně nejlepší, MPPT systém přizpůsobí pracovní bod panelů tak, aby byl zachován maximální výkon. Tímto způsobem se zvyšuje účinnost solárního systému a získává se více energie z dostupného slunečního záření. MPPT regulátory jsou klíčovým prvkem v solárních systémech, zejména tam, kde je důležité maximalizovat výkon a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.