NPN

Zkratka "NPN" označuje jeden z dvou základních typů bipolárních tranzistorů, který se nazývá NPN tranzistor. Zkratka "NPN" odkazuje na uspořádání vrstev polovodičového materiálu, ze kterých je tranzistor vyroben. Konkrétně NPN znamená, že tranzistor má vrstvu P-typu (s převahou děr jako nosičů náboje) mezi dvěma vrstvami N-typu (s převahou elektronů jako nosičů náboje).

NPN tranzistor má tři části: emitor (E), bázi (B) a kolektor (C). Báze je tenká vrstva P-typu materiálu, zatímco emitor a kolektor jsou vrstvy N-typu materiálu.

Když je na bázi přivedeno kladné napětí v porovnání s emitorem, umožní průchod elektronům z emitující vrstvy (N-typu) přes bázi (P-typu) do kolektoru (N-typu). Tímto způsobem je NPN tranzistor schopen ovládat průtok proudu mezi emitorem a kolektorem pomocí malého proudu, který prochází mezi bází a emitorem.

NPN tranzistory jsou běžně používány v elektronických obvodech jako spínače nebo zesilovače. Jsou známé pro schopnost rychle se spínat a vyžadují kladné napětí na bázi k otevření průchodu proudu mezi emitorem a kolektorem.