ISO

Zkratka ISO má několik významů, ale nejčastěji se používá jako označení pro Mezinárodní Organizaci pro Normalizaci (anglicky International Organization for Standardization). Tato organizace, založená v roce 1947, je nezávislý, nevládní mezinárodní standardizační subjekt složený z národních standardizačních institucí z různých zemí.

ISO vyvíjí a publikuje mezinárodní standardy v širokém spektru oblastí, jako je například kvalita, bezpečnost, efektivita, interoperabilita a další aspekty produktů, služeb, informačních technologií a průmyslových procesů. Jedním z nejznámějších standardů ISO je řada ISO 9000, která se věnuje systémům řízení kvality, a ISO/IEC 27001, který se zabývá řízením informační bezpečnosti.

Slovo "ISO" je odvozeno od řeckého slova "isos", což znamená "stejný". Organizace používá tuto zkratku v každém jazyce, aby se zabránilo různým názvům v různých jazycích (např. IOS v angličtině, OIN ve francouzštině apod.).

ISO může mít také další významy v různých kontextech, jako je například citlivost na světlo ve fotografii (International Sensitivity Index), ale nejčastěji se používá jako odkaz na Mezinárodní Organizaci pro Normalizaci.