BCD

BCD neboli "Binary-Coded Decimal", což v češtině znamená "Desítkové Číslo Kódované Binárně". Tato zkratka označuje metodu, jak reprezentovat desítková čísla pomocí binárního kódu.

V běžném binárním systému můžeme reprezentovat čísla pomocí mocnin čísla 2 (např. 2^0, 2^1, 2^2 atd.). V BCD každá číslice desítkového čísla (0 až 9) je reprezentována čtyřbitovým binárním kódem. Například číslo 9 by bylo v BCD reprezentováno jako 1001 a číslo 5 by bylo reprezentováno jako 0101. Číslo 19 by bylo v BCD reprezentováno jako kombinace dvou čtyřbitových kódů - 0001 pro 1 a 1001 pro 9.

V souvislosti s čítačem se BCD často používá v digitálních hodinách, počítačích, kalkulačkách a dalších zařízeních, kde je potřeba zobrazovat desítková čísla.

Čítač s BCD kódováním obvykle funguje tak, že každá číslice desítkového čísla je reprezentována vlastním souborem čtyř binárních bitů. Když čítač zaznamená určitý počet impulsů nebo událostí, převede tento počet na BCD formát a poté může být toto číslo zobrazeno na sedmi-segmentovém displeji nebo použito v dalších částech elektronického systému.