TTL

Zkratka TTL znamená "Transistor-Transistor Logic" neboli v češtině "Tranzistorová logika". TTL je technologie pro výrobu digitálních integrovaných obvodů, která používá tranzistory k vytváření logických funkcí, jako jsou AND, OR, NOT a další.

Zde je vysvětlení jednotlivých částí zkratky:
  • Transistor-Transistor: Tato část označuje, že hlavní stavební prvky obvodů jsou tranzistory. Tranzistory jsou malé elektronické součástky, které fungují jako spínače nebo zesilovače elektrického signálu.
  • Logic (Logika): Tato část označuje, že obvody provádějí logické operace s binárními signály (0/1, on/off, nebo zapnuto/vypnuto).
Základní logické operace, které TTL obvody často provádějí, jsou:
  • AND (a zároveň): Logická operace AND vrací výstup 1, pokud jsou všechny její vstupy nastaveny na 1.
  • OR (nebo): Logická operace OR vrací výstup 1, pokud alespoň jeden z jejích vstupů je nastaven na 1.
  • NOT (negace): Logická operace NOT je jediná operace, která má pouze jeden vstup. Invertuje stav vstupu.
  • NAND (negativní AND): Logická operace NAND je inverzí operace AND.
  • NOR (negativní OR): Logická operace NOR je inverzí operace OR.
  • XOR (exklusivní OR): Logická operace XOR vrací výstup 1, pokud je počet vstupů nastavených na 1 lichý. Pro dva vstupy to znamená, že výstup je 1, pokud je jeden vstup 1 a druhý 0.
  • XNOR (negativní exklusivní OR): Logická operace XNOR je inverzí operace XOR.

Výše uvedené základní logické operace mohou být kombinovány do složitějších schémat a použity k vytvoření různých funkcí, včetně aritmetických operací, paměti, a dalších.

TTL obvody byly velmi populární v 60. až 80. letech 20. století a byly široce používány v počítačích, kalkulačkách a dalších elektronických zařízeních. TTL technologie byla známá pro svou spolehlivost a rychlost, ale postupně byla nahrazena CMOS technologií, která má nižší spotřebu energie a je vhodnější pro moderní vysokofrekvenční aplikace.

TTL obvody vyžadují stabilní napájecí napětí (obvykle 5V) a pracují s definovanými úrovněmi napětí pro logické stavy 0 a 1. V dnešní době se TTL logika stále používá v některých aplikacích, zejména tam, kde je potřeba kompatibility se staršími zařízeními.