THT

Zkratka THT znamená "Through-Hole Technology" (v češtině "Technologie Prokovových Děr" nebo "Montáž Prokovem"). THT je metoda používaná pro montáž elektronických součástek na tištěné spoje (PCB – Printed Circuit Boards). Součástky montované touto technologií mají vývody, které procházejí dírami na tištěném spoji a jsou následně pájeny na opačné straně desky.

THT byla běžná technika montáže po desetiletí před příchodem moderních SMD (Surface-Mounted Device, neboli Povrchová Montáž) technologií. Některé výhody THT zahrnují:

  1. Odolnost: Součástky montované touto technologií jsou obvykle odolnější vůči fyzickému namáhání než součástky montované SMD technologií.
  2. Údržba a Opravy: Díky větším rozměrům a snadnější manipulaci s THT součástkami je často jednodušší provádět údržbu a opravy.
  3. Vzorkování a Prototypy: THT je často používána pro vývoj prototypů a malých sérií, kde rychlá montáž a možnost úprav jsou důležité.

Nicméně, THT vyžaduje více místa na tištěném spoji a proces montáže je obvykle pomalejší než u SMD technologie. Proto se v dnešní době v masové výrobě často upřednostňuje SMD technologie, zatímco THT se stále používá tam, kde jsou potřeba větší součástky nebo kde je důraz na odolnost a snadnou údržbu.