PWM

PWM neboli "Pulse Width Modulation" znamená v češtině "Pulzně Šířková Modulace". Jedná se o techniku, která se používá pro ovládání výstupního výkonu elektronických zařízení, jako například pro regulaci jasu LED diod nebo pro řízení rychlosti motorů.

Princip PWM spočívá v generování pravidelných impulsů na výstupním signálu, přičemž se mění šířka těchto impulsů. Když je impuls širší, výstupní napětí je vyšší a naopak. Frekvence, s jakou se impulsy opakují, obvykle zůstává konstantní, zatímco šířka impulsu se mění.

Příklad: Pokud bychom měli LED diodu a chtěli regulovat její jas, můžeme použít PWM. Při širokém impulsu bude LED dioda svítit jasně, protože je po delší dobu napájena vyšším napětím. Při úzkém impulsu bude svítit méně jasně, protože je po kratší dobu napájena vyšším napětím. Rychlým střídáním mezi těmito stavy můžeme dosáhnout zdání, že LED dioda svítí s proměnnou intenzitou.

PWM se používá v mnoha oblastech, jako jsou např. robotika, telekomunikace, audio zařízení, a mnoho dalších aplikací, kde je potřeba precizně řídit výkon nebo charakteristiku elektrického signálu.