SSR

Zkratka SSR neboli "Solid State Relay" znamená v češtině "Relé s Polovodičovými Součástkami" nebo "Polovodičové Relé". SSR je typ relé, který používá polovodičové součástky, jako jsou tranzistory nebo tyristory, k ovládání elektrického obvodu, místo mechanických kontaktů, které se nachází v tradičních elektromechanických relé.

SSR má několik výhod oproti elektromechanickým relé:
  1. Žádné Mechanické Části: SSR nemá pohyblivé části, což znamená, že nejsou náchylné k opotřebení a mohou mít delší životnost.
  2. Rychlejší Přepínání: Díky absenci mechanických částí může SSR přepínat rychleji než elektromechanické relé.
  3. Tišší Provoz: SSR pracuje tiše, protože nepoužívá fyzické kontakty.
  4. Menší Citlivost na Vibrace a Otřesy: Díky absenci mechanických částí je SSR méně citlivé na vibrace a otřesy.

Na druhou stranu, SSR může mít také několik nevýhod, jako je vyšší počáteční cena a přítomnost malého odporu, i když je vypnuto, což může způsobit, že někdy není úplně ideální pro určité aplikace.

SSR se často používá v aplikacích, kde je potřeba rychlé a spolehlivé přepínání, jako například v průmyslových ovládacích systémech, osvětlení, nebo regulaci teploty.