PROVOZOVNA LIBEREC: Od 1. července 2024 přijímáme objednávky výhradně online s možností vyzvednutí na provozovně. Přímý prodej již není možný! Děkujeme za pochopení.

Ripple-carry

Ripple-carry je termín používaný v digitální elektronice, který se vztahuje na způsob, jakým se informace (typicky 'carry' bity) přenáší z jednoho bitu do dalšího v binárním čítači nebo jiném sekvenčním obvodu.

V ripple-carry čítači, když je přetečení jednoho bitu (například při přechodu z '1111' na '0000' v 4-bitovém čítači), je tento 'carry' bit přenesen do dalšího bitu. Tento proces se opakuje pro každý bit v čítači. Tento přenos z jednoho bitu do dalšího se podobá "vlnění" nebo "ripple" efektu, odtud název "ripple-carry".

Hlavní nevýhodou ripple-carry čítačů je to, že doba potřebná k aktualizaci všech bitů se zvyšuje s počtem bitů, protože každý bit musí čekat na aktualizaci předchozího bitu. To může způsobit zpoždění v rychlých systémech. Existují však jiné techniky číslicového čítání, jako je například carry-lookahead, které se snaží minimalizovat tyto zpoždění.